Lifestyle image

Dodatni sadržaji

 • Recepcija i lobby
 • Conference room/Konferencijska sala (na zahtev)
 • Poslovni prostori (open space) u prizemlju objekta za izdavanje
 • Zasebni liftovi za komercijani i rezidencijalni deo
 • Podzemni garažni prostor sa 108 garažnih mesta sa direktnim pristupom objektu
 • Ostave za stanare zgrade

Komercijalni sadržaj u suterenu objekta:

 • Renomirani supermarket
 • Spa & Wellness
 • Fitness
 • Igraonica za decu (day care)
 • Kafeterija
 • Salon lepote
 • Perionica
Tagline image